logo
Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Hafta

Eğitmen: Kıvanç Aykan

Eğitim İçeriği: Sanat ve tasarımı güncel iş hayatı ile birleştirecek ve aynı yerde harmanlayacak bir eğitim departmandır. Böylelikle, iş hayatının içerisinde estetik kaygısı güden bireylerin yetişmesini sağlayarak, işlerin kalitesini artırmak ve dünya standartlarına yükseltmek, hatta daha iyi bir noktaya getirerek katma değer sağlamak en önemli hedeflerdendir. Bu programda eğitim görmüş olan kişilerin, yurt içi ve yurt dışındaki tasarım stüdyolarında çalışabilecek kalibrede olup yaşadığımız ülkenin sektördeki yerini geliştirmek ve genişletmek, istenildiği takdirde de yurt dışında çalışabilecek kalitede portfolyolara sahip bireyler olmaları hedeflenmektedir. Yeni medya sanatları kavramlarını bir arada barındırabilecek olan program, geleceğin yeni medya artistlerini de yetiştirebilme hedefindedir.

Kimler için: Yapmış olduğu işlerde tasarım ve estetik değerlerini arayan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerin katılımına açıktır. Katılımcıların, kullanmak istedikleri tasarıma uygun programlara hâkim ve daha önceden bu programları kullanmış kişiler olmaları daha sağlıklı olacaktır. BAU IDEA’da Visual Design, Sound Design, Filmmaking eğitimi almış, yapmakta olduğu işi bir üst seviyeye götürmek isteyen kişilerin katılımına da açıktır.

Neler Öğreneceksiniz: Program iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada tasarım eğitimi üzerinde yoğunlaşarak, kişilere kullandıkları programlar üzerinde ürettikleri işlerin tasarım değerini artırmayı öğretmek; ikinci aşamada ise portfolyolarını geliştirerek yaratıcı bir ajans ile ortak yürütülecek bir projenin içerisinde yer almak ve yurt dışı için portfolyo hazırlamak ya da Türkiye’deki yaratıcı ajanslar için bir portfolyo hazırlamak hedeflenmektedir. Dersler teori ve proje dersleri olarak ikiye ayrılacaktır.

Eğitim Ücreti: ₺ 4.500

Öğrenci: ₺ 3.375

BAU Öğrencisi: ₺ 2.925

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

Görsel Kültür ve Tasarım Düşüncesi
Görsel Kültür
Bu dersin amacı, imgelerin nasıl yönlendirildiğini ve nasıl okunabileceğini kavramaktır. Derste, hayatımızı yöneten imgelerin görsel çözümlemeleri yapılır ve katılımcılara görsel kültürün temel kavramları tanıtılır. Böylelikle ders katılımcılarının, yapacakları işlerde buna önem vererek iletmek istedikleri mesajları doğrusal ya da dolaylı olarak verebilmenin yolunu öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Tasarım Düşüncesi
Etrafımıza baktığımızda her şeyin bir tasarım değeri taşıdığını görürüz. Bu derste, tasarım anlayışının ilk doğuşundan günümüze dek teknoloji ile nasıl boyut kazandığını ve nasıl değiştiğini göstermek amaçlamaktadır.

Çevremizdeki her şey bize görsel ve imgesel olarak bir mesaj iletir. Bu mesajların tasarımları, tasarımların temelini oluşturur. Tasarımlar, insan odaklı yapılır ve tasarım sürecine girmeden önce insanların algısının neye açık olduğu, hangi durumlara nasıl tepki verdiğinin bilincinde olmak gerekir. Bu dersi alan katılımcıların, bu tasarım sürecini en detaylı şekilde inceleyerek hem yaşadığımız çevrede yapılan tasarımlar hem de kullanılan teknolojik ürünlerdeki tasarımlar neye göre şekilleniyor ve nasıl yapılmalı konusunu irdeleyip enformasyon tasarımının nasıl yapıldığını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Tipografinin temellerini, tekniklerini ve teorisini kapsar. Ders projeleri; karakter formlarını öğrenmek, tipografik kompozisyonlar, yazı yüzü tasarlamak ve font dosyası üretmek gibi konular üzerinedir. Dersin amaçları; tipografinin anlam yaratmadaki gücünün ve rolünün farkındalığını sağlamak, tipografiyi kavramların temsil edilmesinde bir araç olarak keşfetmek ve kavramsal düşünmeyi teşvik etmek, tipografiyi kullanan ortamları ve ayrıca karakterin kendisini bir ortam olarak keşfetmektir.

Bir tasarımcının en önemli rolü, görsel bir dil oluşturabilmektir. Hangi tarzda ürün, servis ya da hizmet veriyor olursa olsun, görsel kimlik bir şirketin en önemli parçası ve dışarıya sunduğu algısıdır. Bu ders, kurumsal kimlik tasarımının görsel olarak her noktasına değinmektedir. Öğrenciler, kurumsal kimlik yaratmak için gerekli görüntü, renk ve tipografi gibi tüm tasarım konularını proje odaklı olarak bu ders içerisinde değişik alanlarda uygulayarak öğrenecektir.

Fiziksel etkileşim tasarımı (PIxD) dersi, yeni medya işlerinde etkileşim tasarımı konusunu etkileşimli kurulumlar, görsel/işitsel performanslar ve etkileşimli projelerin oluşturulmasında izlenilen sanatsal stratejileri ve yapısal oluşumlarını inceleyecektir. Ders, etkileşim tasarımı uygulamalarının gündelik uygulamalar ve modern sanat uygulamalarında kullanımlarını ve uyarlama şekillerini etüt edecektir. Bu derste katılımcılar, etkileşim kavramı ile tanışacak ve gündelik etkileşimlerini analiz ederek onlar hakkında tartışmalar yapabileceklerdir. Etkileşim tasarımı ve teknolojileri arasındaki sıkı bağı ve yaşamımızı nasıl şekillendirdiğini anlatmak amaçlanmaktadır.

Bu ders, öğrenilmiş bütün teorileri hayata geçirebilecek bir ders niteliği taşıyacak ve portfolyo hazırlamaya yönelik bir ders olacaktır. İsteyen kişiler 2D, 3D veya grafik tasarım olarak bir tasarım örneği oluşturacak ve bunun üzerine geliştirmeler yaparak sunumlarını gerçekleştireceklerdir.

Türkiye’deki tasarım atölyelerinden birinin ajans başkanı, bu dersi yönetecek; kendilerini ve ellerindeki projelerden birini anlatarak hayata geçirmek için bu programa katılmış kişilerle iş birliği yapacak. Böylelikle katılımcılar, profesyonel iş hayatının ve iş tesliminin başından sonuna kadar nasıl ilerleyeceğini hem anlayacak hem de bu projenin bir kısmına dahil olabileceklerdir.

Programa katılmış herkesten, kendilerinin kurgulayacağı bir portfolyo hazırlaması istenecek ve onun sunumu konusuna dair son ders niteliğinde bir final dersi olacak. Katılımcıların, bu son dersten sonra yurt dışı ve yurt içindeki ajanslarla bu portfolyoyu paylaşabilir konumda olmaları hedeflenmektedir.

ön başvuru


İletişim Formu

  Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Hafta

  Eğitmen: Barbaros Isıgöllü

  Eğitim İçeriği: Bu eğitim, görsel efekt (VFX) konusunda kullanılan endüstri standardı uygulamaları örnekler üzerinden tartışarak anlayıp, bu konuda en çok tercih edilen çalışma ortamı olan Node temelli çalışma ortamında, Blackmagic Design – Fusion Studio yazılımı ile pratik etme imkânı sağlar.

  Kimler için: Bu eğitim, görsel efekt konusuna olan ilgi ve becerilerini hobiden profesyonel bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlayan, kariyer değişikliği hedefinde olan sanat ve teknoloji meraklılarına açıktır.

  Neler Öğreneceksiniz: Bu programda temel VFX uygulamalarını deneyimleyecek ve hâkimiyet kazanacaksınız. Node temelli ortamda çalışma prensiplerini, VFX ve Compositing terminolojisini, bu alanda dünya çapında yapılan örnek uygulamaları inceleyip anlayarak, nasıl ve neden uygulandıklarını pratikler yaparak öğrenme şansı bulacaksınız.

  Program Hedefleri: Fusion Studio ile Node temelli Compositing, profesyonel kullanım temelini kazandırma, VFX genel terminolojisini yaklaşımını anlama, post prodüksiyon iş akışını kavrama.

  Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

  Eğitim Ücreti: ₺ 4.500

  Öğrenci: ₺ 3.375

  BAU Öğrencisi: ₺ 2.925

  Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

  Örnekler üzerinden standart VFX uygulamalarını tanıma, eğitim içeriği hakkında bilgilenme ve Fusion arayüzü ile ilk tanışma.

  Node’lar ile çalışma mantığını ve comp akışını öğrenme.

  Stock efekt kütüphanelerini kullanarak muzzle, basit patlama gibi efektleri compositleyip renk, ışık ve grenleri eşlemeyi öğrenme.

  Görseli arka plandan ayırma, yeşil veya mavi fonda çekilen görseller ile çalışma ve farklı yöntemlerle track alma (2D). Görselde bulunan istenmeyen unsurları temizleme.

  5. haftaya kadar öğrenilenleri pekiştirecek uygulamalar.

  3D render’lanmış ögelerin kullanımı, multipass compositing mantığı ve temel bilgileri, 3D render’lar ile arka plan footage’lerin birbirine uyumunun nasıl sağlandığını kavratacak çalışmalar.

  2,5D ve 3D compositing neden yapılır, örneklerle inceleme. Fusion içerisinde 3D kamera kullanımı, projection, parçacık ve sprite temel mantıklarını öğrenme.

  5. haftada verilen ödevlerin sunum ve değerlendirmesi.

  ön başvuru


  İletişim Formu

   Eğitim süresi: 48 Saat / 8 Hafta

   Eğitmen: Erdem Çörekçi

   Eğitim İçeriği: Bu eğitim, teknoloji ve sanatı bir araya getiren, durağan grafik ögelerini canlandıran motion graphics konusunu işlerken, bu alanın hâkim yazılımı After Effects’i öğrenme ve pratik etme imkânı sağlar.

   Kimler için: Bu program, reklam ve sinema temelleri üzerine disiplinlerarası bir yazılım olan After Effects’i becerilerine eklemek isteyen, bu alandaki ilgi ve becerilerini hobiden profesyonel bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlayan, kariyer değişikliği hedefinde olan, sanat ve teknoloji meraklılarına açıktır.

   Neler Öğreneceksiniz: Bu programda, temel motion graphics yaklaşımlarını öğrenirken, After Effects’i pratiklerle deneyimleyecek ve yazılıma hâkimiyet kazanacaksınız. Motion graphics çalışma prensipleri, video formatları, yazılım arayüzü, dijital video ve sorun çözümü konularıyla pekişen derslerle, bu alanın teknik ve estetik yönlerini bir arada öğrenme şansı bulacaksınız.

   Program Hedefleri: After Effects’in profesyonel kullanım temelini kazandırma, motion graphics genel terminolojisini ve yaklaşımını anlama.

   Program Formatı: Her ders 3 saat sürecek olup, program toplam 8 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1,5 saat uzunluğunda ve 2 bölümde işlenecektir.

   Eğitim Ücreti: ₺ 4.500

   Öğrenci: ₺ 3.375

   BAU Öğrencisi: ₺ 2.925

   Motion graphics nedir? After Effects arayüzü tanınacak, video formatları öğrenilecektir.

   Kompozisyon yönetimi ve katman düzeni oluşturma konuları pratiklerle işlenecektir.

   After Effects üzerinde çeşitli efektlerin uygulamalı kullanımları işlenecektir.

   Nesneleri hareket ettirme ve zamanın kullanımı teknik ve teorik olarak anlatılacak ve örnekler yaptırılacaktır.

   5. haftaya kadar öğrenilen bilgiler ile uygulamalar yapılacaktır.

   Üç boyutlu ortamda motion graphic mantığı uygulamalar ile işlenecektir.

   Motion graphic konusunda dünyadaki başarılı örnekler incelenecek ve tartışılacaktır.

   5. haftada verilen ödevlerin sunum ve değerlendirmeleri yapılacaktır.

   ön başvuru


   İletişim Formu