logo
Müzikal Tiyatro Akademisi

Program Kodu: MT

Eğitim Süresi: 2 Yıl / 56 Hafta

Eğitim Saati: 700 Saat

Eğitim Yeri: BAU Konservatuvar Pera Yerleşkesi

Eğitmenler: Murat Göksu, Senem Cevher, Serkan Üstüner, Suat Arıkan, Adnan Ata Yiğit, Selmin Artemiz Tarkan, Mustafa Arabacı, Can Bora Genç, Köksal Ünal, Barış Arman.

Eğitim Ücreti: ₺ 29.850

Öğrenci: ₺  26.865

BAU Öğrencisi ve Personeli: ₺ 23.880

Arama Sözcükleri: Müzikal Tiyatro Eğitimi, Musical, Sahne Sanatları Sertifika Programı, Performing Arts, Actor Singer, Müzik, Dans, Konservatuvar Eğitimi, Sanat Eğitimi, Oyunculuk Eğitimi, Şan Dersleri

Sesi bilinçli ve doğru kullanarak, düzgün konuşup şarkı söylemeye yönelik derslerle sanatçı adayının bir ömür sağlıklı, öz güvenli konuşması ve şarkı söylemesi amaçlanmaktadır.

Geçmişten günümüze tiyatro eserlerini ve müzikal tiyatro oyunlarını inceleyip, oynayıp, temel oyunculuktan başlayarak Türkiye ve dünya sahnelerine profesyonel sanatçılar yetiştirmek üzere temsiller hazırlanacaktır.

Müzikallerde ve farklı projelerde dans edebilmek, bireysel ve toplu koreografiler için temelden başlayıp profesyonel dansçı seviyesine ulaşmak amaçlanmaktadır.

Tek ses duyma çalışmalarıyla başlanıp notasyonun, seslerin ve ritimlerin öğrenileceği ek olarak dünya müzikallerinden şarkıların Türkçeye çevrilip prozodi çalışmalarının yapılacağı bir ders olarak planlanmaktadır.

Müzikal tiyatronun doğmasına sebep olan şartların oluşumu ve günümüz müzikallerine kadar olan sürecin incelenmesi ve dünya müzikallerinden örneklerin videoda izlenip yorumlanması amaçlanmaktadır.

ön başvuru


İletişim Formu

  Program Kodu: DA

  Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

  Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

  Eğitmen: Seda Özgiş

  Program Koordinatörü: Adnan Ata Yiğit

  Kimler için: Köklü akademik gelenekleri kullanmayı reddederek ve bütün dansların kaynaklarından kesitler alarak, Almanya ve ABD’de gelişen caz ve modern dansın tarihsel yolculuğuna tanık ve dâhil olmak isteyenler için BAU IDEA Dans Akademisi’nde Modern Caz dersleri başlıyor.

  Program Hakkında: Caz ve modern dansı etkileyen faktörlerin, yaşam içerisinde devinim tarzını nasıl etkilediğini göreceğiz. Ritimsel ve müzikal değişimin ivmelerine tanık olacağız.

  Eğitim Ücreti: ₺ 3.000

  Öğrenci: ₺ 2.250

  BAU Öğrencisi ve Personeli: ₺ 1.950

  İç ve dış mekânda bedensel formları yaratabilme çalışmaları.

  Bedeni bireysel devinimlerle tanıma çalışmaları (zihinsel yaratıcılık.)

  Var olan bedensel tanıdık hareket şekillerini bozarak zihinsel ve ruhsal farkındalık yaratacak şekil ve tarz belirleyici hareket çalışmaları.

  Ritim kullanımı ve adıma giriş çalışmaları.

  Dansı ve müziği tanımlama ve (beden üzerinde) müzikal kurguyu belirleyecek koreografik düzen alıştırmaları.

  Hareket üzerinde belirleyici kavramlar çalışması ve duruş teknikleri.

  Müziğin ritimsel olgularla bir arada olmasını sağlamak ve belirleyici kavramların döneme ait dans üzerinde şekilsel ve estetik tamamlayıcı tavrından bir bütün oluşturmak.

  Dansın yanı sıra bedensel ritim ve müziğin köklerine inerek temel felsefeyi oluşturmak.

  Mekanda Dans Düzenini Oluşturabilmeyi Sağlamak

  Caz ve modern dansın temel ritimleriyle müzikalite gerçekliğini örtüştüren konu başlıkları üzerinde teknik çalışmalar.

  Belirli müzik aletleri ve beden ile mekânı tanıma.

  Müziğin ve dansın ritimsel olgularla bir arada olabilmesini sağlamak

  Döneme ait danslar üzerinden şekilsel ve estetik tavır çalışmaları ile bütün oluşturma.

  Mekân üzerinde farkındalık gelişimi, duruş teknikleri, şekil ve tarz belirleyici hareket biçimleri çalışmaları.

  Köklü akademik gelenekleri kullanmayı öğrenerek, dansın kaynağına inmeyi amaçlama.

  Aktif ve pasif güven çalışmaları üzerinden bedensel tanıdık hareket şekillerini bozarak zihinsel ve ruhsal farkındalık yaratıcı çalışmalar.

  Modern caz dansın en çok kullanılan sahne sanatları türü olan müzikallerden seçme danslar.

  Müzikal realiteyi belirleyen hareketler bütünü.

  Teorik çalışma.

  Bedensel caz ve modern dansın temel unsurları olan hareket ve müziğin şiirsel dilde oluşumunu yaratmak.

  ön başvuru


  İletişim Formu

   Program Kodu: DA

   Toplam Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

   Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

   Eğitmen:  Seda ÖZGİŞ

   Program Koordinatörü: Adnan Ata YİĞİT

   Kimler için: Dünya Dansının tarihçesiyle yeni hareket formlarını beden üzerinde tanıyıp öğrenmek isteyenler için.

   Eğitim Ücreti:
   Tam: 3.000 ₺
   Öğrenci: 2.250 ₺
   BAU Öğrencisi ve Çalışanı: 1.950 ₺

   Temel Dünya – Halk Dansları, dünyanın çeşitli bölgelerinden ve birbirinden çok farklı kültürlerin dans aracılığıyla ortak bir yolculuğa çıkma ve ifade biçimleridir.

   - Temel Hareket Bilinci Kural Çalışmaları

   Belirleyici Hareketler Üzerinden, Beden Kullanımı Alıştırması

   - Ritim Kullanımı

   Belirli Müzik Aletleri ve Beden ile Mekanı Tanıma

   - Adıma Giriş – Mekan Üzerinde Farkındalık Gelişimi

   İç – Dış Mekan Kullanımı Çalışmaları, Hareket Farkındalığı ve Yaratıcı Zihin Matematiği Üzerine Adım Çalışmaları

   - Temel Hareket Formları Üzerinden Beden Üzerinde Şekil Çalışmaları

   Çizgisel ve Dairesel Adımlar Arasındaki Farklılıklar

   - Aktif Hareket Kompozisyonları

   Koreografik Çalışmalar

   - Duyuş Farklılıklarını Bedene Aktarabilme – Kompozisyon Çalışmaları

   Bedeni Bireysel Devinimlerle Tanıma Çalışmaları (Harekette Bilinç Farkındalığı

   - Kol, Bacak Hareketleri ve Adımlarla Dönüş Teknikleri

   Seçme Dansların Bütününü Koreografik Formda Belirleme

   - Hareket Üzerine Belirleyici Kavramlar Çalışması – Duruş Teknikleri

   Bedende Kontrol ve Didaktize Çalışmaları

   - Temel Roman Adımlarının Belirleyici Düzeni

   Adım Çalışmaları, Ritim Duygusunu Belirleme

   - Ritmik Sembolik Eylemde Estetik Beden Formlarını Çalışma

   Estetik Beden Duruşu Çalışmaları. Duyguyu Forma Bağlama

   - Ritmik ve Müzik Duygusuyla Hareket Birleşimleri

   Oldukça Hızlı ve Süratli Temel Adım Çalışmaları

   - Roman Dansının Tam, Sıralı ve Yarım Daire Biçiminde Koreografik Düzeni.

   Koreografik Düzende Yapılan Çalışmalar

   - Temel Sirtaki Adımlarının Belirleyici Düzeni

   2/4’lük ve 4/4’lük Adım Çalışmaları

   - Hızlı Ayak Adımlarıyla Ritmik ve Formsal Düzlemde Hareket Üslup Çalışmaları

   Şarkı ve Müziğe Bağlı Olarak Bedeni Forma Sokma Biçimleri

   - Dansa Karakterini Veren Figür Çalışmalarının Sırasıyla Belirlenmesi

   Ön, Arka, Sağ, Sol Hızlı Adım Çalışmaları

   - Sirtaki Hareketlerinin Bütününü Oluşturan Koreografik Çalışmalar

   Müziğe Ayak Uydurarak İç Mekan Kullanımı ile Dansları Bellirleme

   - Belirleyici Mimik ve Vücut Hareketleriyle Temel Adımların Öğrenilmesi

   Mimik kullanımının Hareket Üzerindeki Önemi

   - Dansa Eşlik Eden Beden Üzerinde Müzik Aleti Yaratma Çalışmaları

   Ritim Kullanımı ve Duygusunun Bedendeki Hareket Çıkarımı

   - İki Sıra Halinde Oluşturularak Yapılan Kol Bacak Hareketleri Formlarını Belirleme

   Temel Dansın Mimiklerle Birleştirilerek Mekandaki Yerini Belirleyebilme

   - Bütünü Oluşturmak Adına Dans Tekniklerini Koreografiye Uydurma

   Ritmik Sembolik eylemde Duygu Derinliğine İnerek Hareketlerin İçselleştirilmesi

   - 3/4’lük Temel Bacak Hareketleri Çalışmaları

   Bacak Hareketlerini Kullanabilmeyi Öğrenmeyi Planlar

   - Melodik Vals Ritimlerini Bedene Aktarma Çalışmaları

   3/4’lük Ritim Dışına Çıkmadan Belirli Formda Kalmayı Öğrenme

   - Eşli Mekan Kullanımı

   Kadın ve Erkek Dansçılar Yarım ve Tam Daire Oluşturarak Dansı İcra Ederler

   - Dairesel Formda Mekanı Müzik ve Adımlar ile Kullanarak Koreografi Yaratma

   Dansa Karakterini Veren Tüm Figürlerin Kayarak Bir Arada Bütün Oluşturması

   - Amerikan Halk Dansının Tarihçesini Anlama

   Teorik Bilgi Aktarımı

   - Yeni Hareket Formlarını Beden Üzerinde Tanıyıp Öğrenme

   Öğrenilen Teknik ve Adımlarla Yaratıcılığı Arttıracak Bireysel Çalışma Teknikleri

   - 4/4’lük Ritimlerle Yapılacak Olan Eşli Çalışmalar

   Dansı ve Müziği Beden Üzerinde Tanımlama

   - Adımlar ve Figürlerin Dansçıların Komutlarıyla Belirlenmesi

   Müzikal Realiteyi Belirleyecek Koreografik Grup Çalışmaları

   ön başvuru


   İletişim Formu

    Program Kodu: DA

    Toplam Eğitim Süresi: 56 Saat / 28 Hafta

    Eğitim Yeri: BAU IDEA Kampüsü

    Eğitmen:  Mihran ŞİGAHER

    Program Koordinatörü: Adnan Ata YİĞİT

    Kimler için: Arjantin tango dansını öğrenmek isteyenler dansın yanı sıra, tangonun müzikal ve şiirsel köklerine inerek felsefesini öğrenmek isteyenler için uygundur.

    Dans performans: Tango dansınıntanımı. Tango’da lider ve takipçi rollerinin öneminin anlatılması. Tango dans edilen müzik türlerinin örnekleriyle anlatılması. “Milonga” kelimesinin tanımı. Temel adım ve temel yürüyüş esaslarının anlatılması. Öğrenilen figürlerin milongalarda yerine getirilecek şekilde uyumlanması.

    Tango Tarihi: Tango felsefesini tanıtılması. Tangonun temel unsurları olan müziğin, şiirin ve dansın kavramsal temelde öğrencilere aktarılması. Tangonun oluşumunun öncesi Arjantin tarihindeki önemli olayları işlenmesi.

    Dans Performans: Öğrencilerin, danslarının, figür bağlantılarının, kuvvetlendirilerek, akışkan hale getirilmesi. Bağımlı- bağımsız dansın tanıtılması. Özgün dansın tanıtılması.

    Tango Tarihi: Tango dansının ve müziğinin doğumuna eşlik eden kavramların neden sonuç ilişkisi içerisinde sosyolojik incelenmesi.

    Dans Performans: Doğaçlamanın tangodaki yeri ve temel unsurlarının tanıtılması, lider-takipçi rol değişimleri ve ileri tango dansı tekniklerine giriş. Müzikal altyapının tanıtılarak bu altyapıya uyumlu dansın sağlanması.

    Tango Tarihi: Tango müziğinin gelişmesi ve ilk orkestraların oluşumunun işlenmesi. Müziğin gelişimi ile tango dansının geniş kitlelere yayılması ve tangonun sosyal popülaritesinin incelenmesi. Müziğin ve dansın nitelik ve nicelik açısından çeşitlenmesinin nedenlerinin incelenmesi.

    Tango Performans: Kontakt – Doğaçlama teknikleri ile tangoyu birleştirerek, dansçıların kendi figürlerini, özgün bir şekilde sunmalarının sağlanması.

    Tango Tarihi: Tangonun müzikal dönemleri, bu dönemlerin neden oluştuğunun incelenmesi. Toplumsal değişimlerin ve göç dalgalarının müziği, şiiri ve dansı nasıl etkilediğinin incelenmesi. Ritmin ve melodinin müziğe katılışı.

    Tango Performans: Öğrencilerin özgün koreografilerini oluşturmaları. Bir anlatım biçimi olarak dansın kullanılması. Etki - Tepki ve Dışavurum mekanizmalarının tangoda işlenmesi.

    Tango Tarihi: Tango müziği ve dansı tarihinin altın döneminin işlenmesi. Dönem orkestralarının ve dansçılarının tanıtılması.

    ön başvuru


    İletişim Formu