logo
Eğitim Süresi: 52 Saat / 13 Hafta

Eğitmen: Selim Evci

Eğitim İçeriği: Teorik bilgiler ve üretim içindeki pratiklerle birlikte, film yapımı konusunda A’dan Z’ye süreci kapsayan bir program! Atölye, senaryonun yazımı ve gelişimi, çekim, kurgu, filmin gösterimi ve dağıtımı konularını kapsayarak ayrıntılı bir şekilde planlanmıştır. Aynı zamanda bu program katılımcılarını daha ileri seviye film yapımı atölyelerine hazırlamak, sinema dili ve film yapım teknikleri ile tanıştırmak üzere tasarlanmıştır.

Kimler için: Program, film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkese yöneliktir.

Neler Öğreneceksiniz: Atölyede; senaryo, yönetmenlik, yapım ve kurgu gibi film yapımının temel ögelerinin yanı sıra filmlerin tüketim alanları ve festivaller konularında da bilgi ve birikim aktarılacaktır.

Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak, katılımcılara bu alanda bir bakış açısı kazandırabilmek.

Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup, program toplam 13 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1 saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15’er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü film örnekleri eşliğinde incelemeler ağırlıklı olup; ikinci bölüm, konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Öğrenciler atölye sürecinde kendi yazdıkları bir senaryoyu geliştireceklerdir.

Basic Filmmaking Atölye Katılım Koşulları: Atölye verimini artırmak amacıyla katılım, ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahiplerinin, belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf, yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve öz geçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakata çağırılan katılımcılar, değerlendirme sonucu katılım hakkı kazanırlar.

Atölye Ücreti: ₺ 2.750

Öğrenci: ₺ 2.065

BAU Öğrencisi: ₺ 1.790

2019 Güz dönemi kayıtları başlamıştır. Ön kayıt ve detaylı bilgi için  info@idea.bau.edu.tr

Film yapımının temel konuları üzerinden atölyeye giriş.

Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan aşamalar ve ortak yapım süreci.

Fikir aşamalarının kapsamlı bir şekilde işlenmesi

Plan, sahne, sekans, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, film dili oluşumu ve incelenmesi.

Yönetmenin film yapım sürecindeki sorumlulukları üzerine kapsamlı bir ders.

Işık ve ses konularında uzman konuk eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir ders.

Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

Çekimi yapılan sahnenin kurgulanması ve kurgunun temel ilkeleri üzerine bir ders.

Bir filmi sınıfta izleyerek çözümleme ve filmi, grameri açısından inceleme.

Filmlerin seyircilere ulaştığı alanlar olan festivaller, sinema dağıtımı ve TV satışları konularında bir ders.

Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

Atölyede üretilen senaryoların geliştirilmesine yönelik bir ders.

Atölye sonucunda katılımıcıların final soruları ve üretilen senaryoların değerlendirilmesi üzerine bir ders.

ön başvuru


İletişim Formu

  Eğitim Süresi: 76 Saat / 13 Hafta

  Eğitmen: Selim Evci

  Eğitim İçeriği: Teorik bilgiler ve üretim içindeki pratiklerle birlikte film yapımı konusunda A’dan Z’ye süreci kapsayan bir program. Atölye, senaryonun yazımı ve gelişimi, oyuncu seçimi, çekim süreci, kurgu, gösterim ve dağıtım konularını kapsayarak ayrıntılı bir şekilde planlanmıştır. Advanced Filmmaking programında atölye katılımcıları, birlikte bir kısa filmin yapımını gerçekleştirirler. Filmin yazımından post prodüksiyon sürecine kadar süreci deneyimleyen katılımcılar, atölye sonunda çektikleri filmin ilk gösterimini yaparlar ve çalışmanın seyirciye ulaşma sürecini de tecrübe etme imkânı bulurlar.

  Kimler için: Film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes.

  Neler Öğreneceksiniz: Atölyede katılımcılar; senaryo, yönetmenlik, yapım ve kurgu gibi film yapımının temel ögeleri konularının yanı sıra bir film üretimi sürecini deneyimleme imkânı bulurlar. Filmlerin tüketim alanları ve festivaller konularında  da bilgi ve birikim aktarılacaktır.

  Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak, katılımcılara bu alanda bir bakış açısı kazandırabilmek.

  Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup, program toplam 13 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1 saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15’er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü, film örnekleri eşliğinde incelemeler ağırlıklı olup ikinci bölüm, konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır. Atölyede katılımcılar bir kısa filmi birlikte üreterek film yapım sürecini deneyimleyeceklerdir. Çekim günleri 10 saatlik çalışmayı kapsar.

  Advanced Filmmaking Atölye Katılım Koşulları: Atölye verimini artırmak amacıyla katılım, ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahiplerinin; belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf ya da yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve özgeçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakata çağrılan katılımcılar, değerlendirme sonucu katılım hakkı kazanırlar.

  Atölye Ücreti: ₺ 4.400

  Öğrenci: ₺ 3.300

  BAU Öğrencisi: ₺ 2.860

  Basic Filmmaking atölyesine katılanlar, doğrudan Advanced Filmmaking atölyesine katılabilirler.

  Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

   

   

  Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan tüm aşamalar.

  Senaryo çalışma aşamalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi.

  Katılımcıların yazdıkları senaryoların geliştirilmesi ve atölyede çekilecek olan senaryonun belirlenmesi.

  Yönetmenin film yapım sürecindeki sorumlulukları, plan, sahne, sekans, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, filmi dili oluşumu ve incelenmesi.

  Atölyede çekilecek filmin ön çalışmalarının başlatılması.

  Işık ve ses konularında uzman konuk eğitmenler eşliğinde kapsamlı bir ders. Profesyonel ekipmanlarla sınıfça bir sahnenin çekiminin yapılması.

  Atölyede çekilecek filmin cast çalışması, katılımcılarla birlikte oyuncuların seçimi.

  Atölye filminin çekimi.

  Color-up stüdyolarında atölye filminin katılımcılarla birlikte kurgulanması.

  İmaj stüdyolarında filmin ses işlemlerinin (sound edit & final mix) katılımcılarla birlikte yapılması.

  Color-up stüdyolarında filmin color grading (renk düzeltme) işlemlerinin tamamlanması.

  Atölyede üretilen filmin Bahçeşehir Üniversitesindeki ilk gösterimi.

  ön başvuru


  İletişim Formu

   Eğitim Süresi: 88 Saat / 22 Hafta

   Eğitmen: Selim Evci

   Eğitim İçeriği: Pro-Filmmaking, sinema konusunda belli bir seviyedeki katılımcıların danışmanlık alarak film çekmelerine imkân verecek şekilde oluşturulmuştur. Atölye katılımcı sayısı en fazla 8 kişidir. Her bir katılımcı tamamlanmış bir kısa film senaryosu ile katılım sağlamak zorundadır. Atölye süresince her bir katılımcıya 3 çekim günü için profesyonel ekip ve ekipman desteği verilir ve profesyonel koşullarda post prodüksiyon desteği sağlanır. Atölye süresince katılımcı, diğer katılımcıların setlerinde görev alır ve kendi setinde de diğer katılımcılardan yardım alır. Her aşamasında danışman eğitmen eşliğinde yönlendirilecek olan katılımcı, atölye sonunda kendi kısa filmini tamamlamış olur.

   Kimler için: Film yapmak isteyen ya da bu alanda bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes.

   Neler Öğreneceksiniz: Atölyede katılımcılar, sinema alanında üretim süreçlerini deneyimleyerek film yapma imkânı bulurlar.

   Program Hedefleri: Film yapımı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra üretimin içindeki pratikleri ön plana çıkararak katılımcılara bir film yapma sürecinde destek vermek ve film yapmalarını sağlamak.

   Program Formatı: Dersler 4 saat sürecek olup program toplam 16 haftada tamamlanacaktır. Dersler 1 saat 10 dakika uzunluğunda ve 3 bölümde işlenecektir. Ders aralarında 15’er dakikalık 2 ara verilecektir. Derslerin ilk bölümü, film örnekleri incelemeleri ağırlıklı olup ikinci bölüm konuk eğitmenler eşliğinde pratik yaklaşımlar ve saha çalışmaları için ayrılacaktır. Atölyede her katılımcı bir kısa filmi birlikte üreterek film yapım sürecini deneyimleyecektir.

   Pro-Filmmaking Atölye Katılım Koşulları: Atölye verimini artırmak amacıyla katılım, ön başvuru gerektirmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar atölyeye katılabilirler. Ön değerlendirme için başvuru sahiplerinin; belirli bir temada çekilen 10 adet fotoğraf, yazdıkları bir senaryo ya da çektikleri bir kısa film ve öz geçmişleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön başvuru sonucu mülakata çağırılan katılımcılar değerlendirme sonucu katılım hakkı kazanırlar.

   Advanced Filmmaking atölyesine katılanlar, doğrudan Pro-Filmmaking atölyesine katılabilirler.

   Atölye Ücreti: ₺ 15.950

   Öğrenci: ₺ 11.965

   BAU Öğrencisi: ₺ 10.370

   2019 güz dönemi kayıtları başlamıştır.

   Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi için: info@idea.bau.edu.tr

   Bir film yapma düşüncesi, sonrasında karşımıza çıkan aşamalar.

   Katılımcıların senaryolarınının çekim hazırlıkları öncesinde değerlendirmesi.

   Çekim öncesi film ekiplerinin ve görev dağılımlarının oluşumu.

   1. ekibin çekim hazırlıkları; cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   2. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   3. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   4. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   5. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   6. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   7. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   8. ekibin çekim hazırlıkları, cast, mekân seçimi ve prodüksiyon çalışmalarının başlaması.

   Filmlerin final kurguları.

   Filmlerin post işlemlerinin tamamlanması.

   7. ve 8. ekibin çekim hazırlıkları.

   Atölyede üretilen filmlerin izlenmesi.

   ön başvuru


   İletişim Formu