Doğaçlama seminerinde Arslan Hazreti doğaçlama kav ramının anlamı ve içeriğinden başlayarak bu tekniğin felsefesine kadar detaylı bir sunum yapacaktır.

Doğaçlama nedir? Nasıl bir alt yapı gerektirir? Doğaçlama tesadüfi bilgilerin bir araya gelmesi midir ya da aslında bir bilgi aktarımı mıdır?  Doğaçlamada mekan, zaman, dinleyici etkisi, taksim icrası bir doğaçlama mıdır? gibi bir çok soruya cevap bulunabilecek seminerde detaylı teorik bilgi sunumunun ardından uygulama çalışmaları da yapılacaktır.

 

TARİH
20 NİSAN 2019 / PAZAR

SAAT
16:00

YER
BAU İDEA Kampüsü

25 Aralık 2020 Aralık / -
BAU IDEA Kampüsü
23 Nisan 2020 Nisan / 20.00
BAU IDEA Kampüsü
21 Mayıs 2020 Mayıs / 21.30
BAU IDEA Kampüsü